Page 2 - MArija Thun 1922 - 2012
P. 2

Maria s djecom 1952.
Maria Thun je zapoœela sjetvom. U kalendaru je bilo oznaœeno duže razdoblje pogodnog vremena za sijanje. Kao biljku izabrala je rotkvicu. O njoj je znala da, ako je sije dovoljno rano, može na jesen ubrati vlastito sjeme.
Pripremila je veliku, duguljastu gredicu na koju bi svaki dan poprijeko posijala jedan niz rotkvica. Bila je veoma iznenafiena kad je uoœila da su prvi posijani nizovi nakon svaka 2-3 dana na poœetku gredice davali razliœit oblik lišåa, a pred kraj gredi- ce oblik lišåa ostao je bez promjena, gotovo isto- vjetan. Buduåi da to nije znala protumaœiti, pozvala je Franza Rulnija kako bi pogledao rezultate. Bio je oduševljen, ali nije znao protumaœiti zašto dolazi do takvih razlika.
Rudolf Steiner je u Poljoprivrednom teœaju govorio o tome da kozmos na biljku djeluje preko tla. Maria je shvatila da zemlju mora iznova obraditi za svaku sjetvu želi li dobiti razlike u rastu biljke. Kako je godina veå poodmakla, priœekala je sljedeåu se- zonu. Ovoga je puta prije svake sjetve okopala tlo. Iskazalo se da su njene pretpostavke bile isprav- ne. Svaka dva do tri dana su listovi svih pokusnih
nizova poprimali drukœiji oblik. Buduåi da joj Franz Rulni nije mogao pomoåi, Marii Thun su preporuœili „Zvjezdani kalendar“ izdan u Dornachu (Dornacher Sternkalender) kako bi možda pomoåu njega mogla doåi do odgovora. Taj je kalendar za nju bio „knjiga sa sedam peœata“. Prouœavajuåi ga, zamijetila je ipak povezanost izmefiu dinamike kojom su njene rotkvice mijenjale oblik lišåa i kretanja Mjeseca ispred zviježfia zodijaka. Bila je oduševljena što je pronašla uzrok promjenama oblika lišåa. Kako duže vrijeme nije pala kiša, Maria je rotkvice poœela zalijevati. Njeno je oduševljenje ubrzo splasnulo jer je sve lišåe poœelo pokazivati sliœne oblike. Tada se prisjetila da je u knjizi „Poljoprivredni teœaj“ dr. Steiner upozorio na to da kozmos djeluje preko zemljanog, a ne preko vodenog elementa. Svojim pokusima shvatila je da biljke ne smije zalijevati jer åe one, ako ih zalijeva, rasti po vodenom elementu.
Prve dvije-tri godine istraživanja su donijela toliko bitnih spoznaja da je sve svoje pokuse nakon toga temeljila na tim „osnovnim pravilima“.
Maria je uvidjela da mora nauœiti astronomiju želi li dalje istraživati. U tome joj je pomogao Suso Vetter koji je prirefiivao astronomske podatke za „Dornaški zvjezdani kalendar“. Ubrzo se razvila plodna suradnja. Prvim veåim pokusima istraživan je odnos rasta biljaka i kretanja Mjeseca ispred zviježfia zodijaka. Veå isprobana rotkvica bila je veoma prikladna i „podatna“ za pokuse, no Mariu je zanimalo kako åe reagirati druge biljke.
Pokusi s rotkvicama pokazali su sljedeåe. Prilikom prolaska Mjeseca ispred Djevice, Jarca i Bika najjaœe se razvijao gomolj. Prilikom prolaska ispred Blizanaca, Vage i Vodenjaka rotkvica je obilno cvala. Prilikom prolaska ispred Raka, Škorpiona i Riba posebno se jako oblikovalo lišåe, a prilikom prolaska ispred Lava, Strijelca i Ovna potaknuto je razvijanje ploda i razvoj sjemena. Ta podjela na poticanje razvoja korijena, cvijeta, lista i ploda potvrdila se kod skoro svih biljaka koje se koriste u vrtlarstvu i poljoprivredi.
Buduåi da se kozmos ne sastoji samo od zviježfia zodijaka i Mjeseca, postavilo se pitanje kako na cijeli taj proces utjeœu Sunce i planeti, to jest, znaœi li da bi se u sljedeåim pokusima trebalo poštivati i njih. Konstelacije planeta ne možemo promatrati, njihov položaj možemo samo izraœunati. Jedino Sunce na pri- mjer vidimo svaki dan, osim ako je oblaœno. Kad su dr. Steinera pitali o Suncu, odgovorio je da se njegovo djelovanje mijenja u odnosu na zviježfie ispred kojega prolazi. Kada je ispred zviježfia Blizanaca, onda je
5


   1   2   3   4   5