Page 4 - MArija Thun 1922 - 2012
P. 4

Ogled pokusnih površina za vrijeme kongresa Istraživaœkog kruga u Marburgu.
Od lijeva na desno K. Willmann,
M. Pfeffer, A. v. Wistinghausen,
H. Rettich, H. Thies, G. Meyer, E. Heinze, N. v. Wittich, M. Thun, H. v. Senfft,
U. Abele, Prof. Buensow, Dr. Hagemann
procjenjivali. Površine, koje smo kasnije zakupili, procijenjene su na 10 do 14 bodova. Tlo u Gisselbergu je imalo 50 do 60, a Rauschholzhausen 80 bodova; 100 bodova je predstavljalo najveåu moguåu plodnost. I tako smo na toj oskudnoj livadi zapoœeli s radom ne bismo li ju pretvorili u nešto nalik oranici. Naumili smo pokositi travu, zemlju izorati pa posijati biljke za zelenu gnojidbu. Nakon kosidbe krenuli smo s oranjem, no veå nakon jedne i pol brazde odustao sam jer osim tankog sloja od korjenœiåa trave nije bilo niœega za oranje – odmah je izbijao škriljevac. Stoga je plug morao ustupiti mjesto frezi. Njome smo rastresli korjenasti sloj i u njega posijali perzijsku djetelinu. Œim je djetelina narasla do 15-20 cm visine, pokosili smo je i ostavili da kao pokrov leži na tlu. Djetelina je tako još jednom mogla lijepo prorasti. Na taj smo naœin, iako vrlo sporo, uspjeli dobiti nešto hranjivog tla na škriljastoj podlozi.
Kako bismo pospješili pretvorbu tla, u više smo navrata dodavali naš preparat (preparat iz kravlje balege Marie Thun), œije je ispitivanje tada bilo pri samom kraju. Tijekom kultivacije te travnate površine napravili smo na nekoliko mjesta kompostne hrpe od stajskog gnoja œijim smo kompostom potom svake jeseni gnojili tlo. Prilikom oranja površina pognojenih kompostom dodavali smo i preparat Marie Thun kako bi se pospješila pretvorba i uœvrstilo tlo. Tako smo
uz naša kvalitetna pokusna polja dobili i jednu „lakšu“ varijantu te uspjeli dokazati da djelova- nje kozmiœkih ritmova ne ovisi o vrsti tla (pijesku, ilovaœi ili raspadnutom škriljevcu). Štoviše, kasnije se pokazalo da puno veåu ulogu ima stanje tla u pogledu na dodane i raspoložive hranjive sastojke.
Godine 1970. pružila nam se moguånost otkupiti malo seosko imanje u Dexbachu. Vlasnik je iselio, ali je zadržao obradiva polja. Ne bismo li osigurali dovoljno pokusnih polja, buduåi da smo površine u Gisselbergu mogli zadržati još samo do 1975., bili smo primorani, kultivirati još više površina.
Sretni vlasnici imanja Maria i Walter Thun
7


   2   3   4   5   6