AjdaZagreb

Ajda Zagreb Hrvatska

Biodinamika Blog

BLOG

Ajda Zagreb BLOG

Maria Thun o preparatu Kremen iz roga

Friday, 1. January 2016

Za izradu preparata kremen iz roga potreban nam je čisti kremen. Kakav, da bi učinak bio najbolji? S jedne strane prvenstveno čist, bez drugih sastojaka. Najbolje samljeveni kristal gorska strijela. Kako samljeven? U pokusima posebice jasno kod novih usjeva vlastitih sjemena u idućoj godini pokazalo se da je učinak preparata kremen iz roga najbolji ako kremen ne sameljemo u brašno nego da je u zrncima od otprilike 0,5 mm debljine, tako, da su pod povećalom kristali još vidljivi. Tako zakopani u rogu bolje u sebe upiju sile ljeta nego kao u brašno samljeveni kremen. Dok je nastajalo kamenje u kamenje se utisnula pravatra. Kada se kamenje danas raspada ta se pratoplina oslobađa iz tvari. Ako preparirani kremen veličine cca 0,5 mm u vodi miješamo jedan sat, kako se pokazalo u nekoliko pokusa na univerzitetu u Giessen, zdrobi se otprilike 14 % kremenovog kristala te vodi daje tu pratoplinu. Da li je i to jedna od tajni boljeg učinaka? Rudolf Steiner u vezi djelovanja energija života na Zemlji govori o tome, da u zemlji moraju biti u toku procesi stvaranja gline a to je raspadanja kamenja.

Nakon puno pokusa potpuno nam je jasno, da je učinak preparata kremen iz roga najbolji, ako počinjemo miješati pola sata prije izlaska Sunca, završimo pola sata nakon izlaska Sunca te odmah prskamo.

Zašto je tome tako? Vremena jutarnjeg i večernjeg sumraka posebno su sveta, jednostavno imaju svoju moć. To je i vrijeme kada se stvara jutarnja i večernja rosa, kada je aktivan kemijski eter drugim imenom eter zvuka. To je vrijeme, kada se ujutro sa svojim pjevanjem probude ptice i kada navečer odjednom ušute. To je jako posebno vrijeme koje naša voda kod miješanja jednostavno upija u sebe.

Pokusi su nam pokazali i to, da miješanje i prskanje preparata sredinom prijepodneva uopće ne povećava prinos te da preparat miješan i prskan u kasno prijepodne prinose čak i smanji. Da se prskanjem preparata kremen iz roga oko podne biljke može čak zapaliti te da u poslijepodnevnim satima preparat podupire dozrijevanje supstanca isto znamo. Ovaj preparat zasigurno je veliki misterij. Bitno je da ga upotrebljavamo jer nam ne poveća samo prinose nego i biljci omogućuje oblikovanje takve kvalitete koja čovjeka stvarno u potpunosti hrani na svim njegovim razinama. Ali samo tada, ako ga upotrebljavamo u pravo vrijeme.

Miješanje preparata kremen iz roga posebice inspirira patuljke, naše pomoćnike, koji djeluju u zemlji. Od čovjeka očekuju radosno raspoloženje kod pripreme preparata. Ako je čovjek kod rada bezvoljan te mu je žao vremena kojeg mora odvojiti za miješanje, okreću mu leđa. Ako miješamo preparat u harmoniji i veseljem, onda se patuljci skupe, plešu, rade salto a zatim prate ljude na njive i polja, vesele se da ih preparat orosi te pomažu da ima najbolji učinak. Kod miješanja preparata strojevima, patuljci ne sudjeluju.

Kada je mladi suradnik skeptičan izjavio da će pomiješan preparat nakon svega tog zalaganja sigurno odnijeti vjetar postala sam pažljiva na činjenicu da sa otpuhavanjem preparata radi vjetra kod prskanja nikada nismo imali problema. Da li je i to zbog naših, na žalost za većinu ljudi nevidljivih pomoćnika?