AjdaZagreb

Ajda Zagreb Hrvatska

Biodinamika Blog

BLOG

Ajda Zagreb BLOG

Gospodarjenje gnojem

Wednesday, 13. December 2017

U tradicionalnoj, danas i ekološkoj poljoprivredi gnoj se koristi uglavnom za takozvano površinsko kompostiranje, što znači, da se ili samo svježi gnoj ili svježi gnoj skupa sa zelenim gnojivom plitko uradi u zemlju, gdje se raspada. Poljoprivrednici, koji se u stvari razumiju i njima vladaju postižu time prilično dobre uspjehe. Takav se gnoj može voziti na oranice ako na njima nema kulturnih biljaka, a do tada potrebno ga ja njegovati. 

Dovoljno je poznato, da kod hrpe komposta dolazi do velikog gubitka tvari. Radi toga a i radi drugih razloga u biodinamičkoj poljoprivredi obraćamo veliku pažnju njezi komposta. Njega često počinje već u staji. Stelji dodajemo male količine bazaltnog brašna, dodajemo preparat za bolju razgradnju, pokretače kompostiranja i slično, kako bi razgradnju svježeg gnoja pokrenuli odmah u pravom smjeru i time sprečili veliki gubitak tvari. Dok gnoj vozimo iz štaglja, složimo ga u kompostne hrpe i pri tome ga dobro navlažimo, tako da se gljive - organizmi koji počinju razgradnju - mogu dobro umnožavati. Kada je kompostna hrpa dovoljno velika, dodajemo joj kompostne preparate te ju pokrijemo slojem od treseta. 

Pokuse smo radili sa gnojem različitih životinja i na različite načine. Složili smo usporedivo velike hrpe, pa jednoj dodali kompostne preparate a drugoj ne. Već nakon nekoliko dana postalo je jasno, da u razvoju razgradnje postoje velike razlike. Preparirane hrpe su se u prvom tjednu zagrijale na 26 do 30°C ovisno u vrsti gnoja te nakon otprilike 10 dana pokazale bezbroj gljiva na površini hrpe. Hrpe se nisu smanjile već su zadržale svoj oblik. Hrpe koje nismo preparirali su se ovisno o gnoju kojeg smo upotrebljavali zgrijale na 60 - 70°C, dimile su se i smrdjele što znači da tvari, koje se brzo pretvore u plin, odlaze u okolinu. 


Nepreparirane hrpe su se bitno smanjile. Analizirali smo početni materijal a zatim svaka dva mjeseca uzeli ponovo uzorak za analizu. Postalo je jasno, da su preparirane hrpe naseljene u dubini s gljivama, vrstom šampinjona, da su znači do sredine hrpe dobro počeli procesi raspada dok su u neprepariranim hrpama često bile mrlje pljesni. Dobro znamo da takve mrlje nalazimo kasnije na njivama još nekoliko mjeseci dok se konačno dobro ne razgrade. Analize su pokazale da su odnosi tvari u preparanim hrpama neusporedivo bolji. Nakon dva mjeseca ponovo smo uzimali uzorke. Preparirane su hrpe u međuvremenu bile pune crvenih glista. Nepreparirane hrpe dolaze u to stanje tek nakon godinu dana, jer su visoke početne temperature znatno usporile ragradnju a uz to gubitak tvari je veliki. 

Pratili smo razgradnju i obavljali analize a pristupili i pokusima sadnjom biljki uz gnojidbu tako dobivenim kompostima. Provjerili smo kako utječe na rast mnogih biljaka gnojenje različitim vrstama komposta kako obzirom na gnoj tako i obzirom na kvalitetu prepariranih i neprepariranih hrpa.

Obavljali smo i pokuse uspoređivanjem djelovanja različitih gnojiva, koje nam nude trgovine. I kod njih smo mogli ustanovili velike razlike, prije svega obzirom na to da li su ta gnojiva posve razgrađena u procesu kompostiranja ili stižu u prodaju nerazgrađena. Naši, jako opširni usporedivi pokusi pokazuju da kvaliteta gnojiva odlučujuće utječe na kvalitetu i sposobnosti skladištenja proizvoda te da je za dostizanje kvalitete svakako potrebno odabirati potpuno kompostirana gnojiva.


Kod kompostiranja se naravno mora pripaziti na to, da četiri elementa: zemlja, voda, zrak i toplina u kompostnoj hrpi mogu djelovati harmonički pa da tako u hrpi ne dolazi do truleži ili da se hrpa ne pretvori u treset te da ne izgori. Jednostrani procesi oneomogućavaju dobru razgradnju uz pomoć gljiva, bakterija, glista i drugih organizma. Naša je želja, da razgradnju tvari za kompostiranje vodimo u smjeru pretvaranja u zemlju pa da sa krajnim proizvodom zemlji dodajemo humus. Nerazgrađena gnojiva u zemlji sprečavaju prihvaćanje snaga kozmosa pa učinak biodinamičkih preparata za prskanje čak i smanjuju.