AjdaZagreb

Ajda Zagreb Hrvatska

Biodinamika Blog

BLOG

Ajda Zagreb BLOG

Usporedni pokusi na ljekovitim biljkama - Neven

Wednesday, 13. December 2017

Učiteljice vrtlarske škole u Hünibachu skrenule su mi pažnju na to da konstalacija kod trganja cvijetova kod cvjetnica očito utječe na daljni razvoj tih biljaka.

Istraživanja u vezi cvjetnica do tada sam obavljala samo prateći razvoj biljaka s obzirom na različite konstalacije u vrijeme sjetve. Kod suhog cvijeća bila sam već tada posebice oduševljena da su se dani cvijeta kod rezanja suhog cvijeća iskazali osobito dobri jer se svježina boje cvijetova posebice dugo održala. Kod pokusa zijevalicama, astrama i cinijama smo već 30 godina ranije ustanovili da biljke, kojima trgamo cvijetove u dane cvijeta uvijek na novo razvijaju nove cvjetne pupiće. Poticaj učiteljica bilo je svakako dobar. Radi cvjetova ljekovitih biljaka za potrebe medicine bilo je potrebno da se fenomen jednom temeljito istraži.

1984. god. zasijali smo gredicu od 60 m2 površine sa vlastitim sjemenom nevena. Cijelu površinu smo podjednako njegovali u dane cvijeta. Kada je neven počeo cvasti površine smo podijelili na parcele na kojima smo trgali cvjetove pet puta kod različitih kozmičkih aspekta.


usporedni pokusi na ljekovitim biljkama - Neven


Težina jasno pokazuje da je trganje u dane ploda biljku poticalo na stvaranje novih cvijetova koji su brzo počeli stvarati sjeme. Kod trganja u dane lista i u dane korijena se stvaranje cvjetova od jednog do drugog trganja brzo smanjuje, dok je trganje u dane cvijeta poticalo biljku na stvaranje uvijek novih i novih cvijetova a bez da biljka žuri stvarati sjeme. Trganje u dane cvijeta u biljci očito prije potiče potrebu da masovno stvara i okolini poklanja cvjetni prah i miris.